Terug naar het overzicht

Fiscale aspecten van de afschaffing van de aandelen aan toonder.

Op 17 november 2005 keurde het parlement de wet over de afschaffing van de effecten aan toonder goed. Hierna zie je een overzicht van de wijzigingen die plaatsvinden als gevolg van deze wet. Om te beginnen zullen een aantal begrippen worden verduidelijkt die in het hele verhaal een belangrijke rol spelen. Hierna volgt een kort overzicht van wanneer welke wijziging wordt doorgevoerd en wat de gevolgen hiervan zijn. Als laatste worden enkele aspecten aangehaald die rechtstreeks of onrechtstreeks invloed ondervinden van deze wetswijziging.Download PDF