Terug naar het overzicht

Bankgift

Een bankgift is een gewone girale overschrijving van effecten of gelden van de ene rekening naar de andere, en wordt sinds enkele jaren meer en meer gebruikt als praktisch alternatief voor een handgift.

Vandaag wordt vrij algemeen aangenomen dan een “animo donandi” gedane overschrijving van gelden tussen rekeningen bij financiële instellingen een rechtsgeldige schenkingstechniek is. De controverse draait vooral rond de vraag om welke uitzondering naar de vorm het precies gaat. Volgens de ene is het niet meer of minder een handgift waarvan de “traditio” op een moderne manier wordt voltrokken. Voor de anderen is het een onrechtstreekse schenking.

In geen geval mag uit de bankoverschrijving blijken dat het om een schenking gaat, anders staan we voor een foutieve (wegens het niet respecteren van Art. 931 B.W.) rechtstreekse schenking. De melding handgift of overschrijving ten titel van schenking als referentevermelding op het bankoverschrijvingsformulier wordt dan ook best vermeden.

Om de intentie van schenking (en niet lening) te bewijzen en de aanvaarding ervan, is het ook hier aangewezen een aangetekende aankondiging of verklaring achteraf en een bedankbriefje te voorzien.

Met de wet van 14 december 2005 werd voorzien in de geleidelijke vervanging en afschaffing van effecten aan toonder door de effecten op naam en de gedematerialiseerde effecten.

De overdracht van gedematerialiseerde effecten gebeurt door overschrijving van de effectenrekening van de schenker naar de effectenrekening van de begiftigde. Deze overschrijving is op zich een neutrale handeling; de omstandigheden zullen bepalend zijn om uit te maken of het gaat over een handeling ten bezwarende titel of over een bankgift. Het “animo donandi” overschrijven van gedematerialiseerde effecten leidt dus tot een geldige bankgift.

Wordt ook hier de verrichting uitgevoerd meer dan drie jaar voor het overlijden van de schenker dan kan men zowel de progressiviteit van de successierechten als het betalen van schenkingsrechten vermijden.