Terug naar het overzicht

De schenking via buitenlandse notaris

Een akte met een vaste datum, een aantal voorwaarden en toch geen schenkingsrechten?

De oplossing hiervoor is de schenking ten overstaan van een buitenlandse notaris. We zien het ook vaak voorkomen bij roerende goederen die niet in aanmerking komen voor het andere belastingvrij alternatief, nl. de handgift.

Een notariële akte opgesteld door een buitenlandse notaris met roerende goederen als voorwerp is niet verplicht registreerbaar in België. Wel is aan de vormvoorwaarden van Art. 931 B.W. voldaan, want de schenking gebeurt bij authentieke akte en kan dus niet nietig verklaard worden. Art. 931 B.W. eist alleen een “authentieke” akte. Nergens staat dat deze in België moet verleden worden.

De buitenlandse trip is echter weinig zinvol als men in België gelegen onroerende goederen wenst te schenken. In de Belgische wetgeving (Art. 19, 2° B.W.) staat namelijk dat alle overdrachten van in België gelegen onroerende goederen verplicht registreerbaar zijn in België, ook al vonden ze plaats via buitenlandse notariële akte.

Moet de buitenlandse schenking alsnog geregistreerd worden in België, (vb. door het plotse overlijden van de schenker), dan zullen er toch nog Belgische schenkingsrechten moeten worden betaald.