Terug naar het overzicht

De Vermomde schenking

Een vermomde schenking wordt ook wel “la donation déguisée” genoemd.

Het is een schenking die gedaan wordt onder het mom van een handeling die niet het karakter van een schenking heeft (een zogenaamde “handeling onder bezwarende titel”); waarin geveinsd wordt dat de verkrijger van het goed een tegenprestatie moet leveren.

Heimelijk wordt tussen de partijen afgesproken dat de tegenprestatie niet moet gebeuren. Men zet een masker op en doet aan “derden verschalking”.

Hoewel de vormvereisten (notariële akte) voor een rechtstreekse schenking onder levenden niet in acht werden genomen is deze schenking toch een geldige schenking.

vb. Verkoop met gesloten beurs: X verkoopt aan Y een goed voor € 100.000,00. In werkelijkheid betaalt Y de prijs nooit. X heeft in feite een schenking gedaan aan Y.