Terug naar het overzicht

Schenking onder last Onrechtstreekse schenking Handgift / Bankgift.

Successieplanning – en (fiscale) vermogensplanning in het algemeen – is vandaag de dag ook bij ons een onderwerp dat in het brandpunt van de belangstelling staat.

Erfenissen komen vaak te laat, een schenking tijdens het leven is dus mooi meegenomen. Deze nobele daad heeft niet alleen een hartverwarmend effect voor hij of zij die krijgt, maar evengoed voor de milde weldoener. Een schenking kan daarenboven een aardige belastingbesparing opleveren op vlak van successierechten.Download PDF