Terug naar het overzicht

2 Toekenning bezoldigingen en tantièmes

Alle beloningen verleend of toegekend aan een natuurlijk persoon die een opdracht als bestuurder, zaakvoerder, vereffenaar of gelijkaardige functies uitoefent worden gedefinieerd als bezoldigingen van bedrijfsleiders. De vennootschap beschouwt deze bezoldiging als een kost. Dit heeft tot gevolg dat de ontvanger van deze bezoldiging personenbelasting verschuldigd is, alsook zullen er sociale bijdragen worden afgetrokken.

Een tantième daarentegen is een veranderlijke winstuitkering. Dit word eveneens aan bestuurders toegekend in ruil voor hun geleverde prestaties. De uitkering van een tantième gebeurt door de Algemene Vergadering naar aanleiding van de winstverdeling. De taxatie is vergelijkbaar met die van de bezoldigingen.

Meer uitleg over deze onderwerpen kan u raadplegen in het bijgevoegde pdf bestand.Download PDF