Terug naar het overzicht

3 Intresten en dividenden

Een andere vorm van optimalisatie van inkomsten is de uitbetaling van intresten op een R/C passief. Op deze manier kunnen er minder bezoldigingen worden uitgekeerd, waardoor er minder sociale bijdragen en minder belastingen zouden betaald worden. De bezoldigingen worden met andere woorden vervangen door een roerend inkomen.

Verder kunnen er ook dividenden worden uitgekeerd aan de aandeelhouders. Deze uitkering is volledig onderworpen aan de vennootschapsbelasting. Vervolgens zal de natuurlijke persoon enkel roerende voorheffing moeten betalen. Er bestaan drie soorten dividenden die zich in de praktijk voordoen:

-           jaardividend
-           tussentijds dividend
-           interimdividend

Meer voorbeelden en uitleg kan u raadplegen in het bijgevoegde pdf bestand.Download PDF