Terug naar het overzicht

4 Verkoop en verhuur van goederen aan de vennootschap

Verder heeft men de mogelijkheid om een privé-vermogensbestanddeel, dat door de aandeelhouder of de bedrijfsleider niet beroepsmatig gebruikt wordt, te verkopen aan de vennootschap voor beroepsmatig gebruik. Deze verkoop kan zowel handelen over roerende als over onroerende goederen. De prijs van de verkoop moet wel redelijk blijven. In het bijgevoegde pdf bestand kan u enkele aandachtspunten raadplegen.

Vervolgens kan men ook onroerende goederen verhuren aan de vennootschap. Een voorbeeld hierover wordt in het onderstaande pdf bestand uitgewerkt.Download PDF