Terug naar het overzicht

5 Voordelen in natura

Voordelen van alle aard dat bedrijfsleiders ontvangen ter gelegenheid van de uitoefening van hun beroepswerkzaamheden, worden beschouwd als bezoldigingen.

De voordelen die in het bijgevoegde pdf bestand worden besproken zijn:

-           Kosteloze terbeschikkingstelling onroerend goed door de vennootschap
-           Kosteloze beschikking over een wagen
-           Gratis PC en Internet
-           Kosteloze beschikking over dienstboden, huispersoneel, tuiniers, chauffeurs, …
-           Renteloze lening
-           Kosteloze verstrekking van verwarming en elektriciteit
-           Privé-gebruik van telefoon en gsm
Download PDF