Terug naar het overzicht

9 Aandelenopties

Een andere vorm van een bezoldiging is het toekennen van aandelenopties. De bedoeling is dat de vennootschap als tegenprestatie voor zijn diensten gratis aandelenopties aan de bedrijfsleider geeft. OTC-opties of over the counter-opties zijn opties op een beleggingsfonds, en bijgevolg geen opties op aandelen van de vennootschap zelf, maar opties op externe aandelen.

Dit wordt verduidelijkt aan de hand van een cijfervoorbeeld in het bijgevoegde pdf bestand.Download PDF