Terug naar het overzicht

De managementvennootschap en fiscale optimalisatie van Uw winst

Deze vennootschap, die het managen van een andere vennootschap als taak heeft, is nergens in het Belgisch recht gedefinieerd. Zij kan als orgaan van de vennootschap optreden, of als lasthebber.

Er zijn tal van redenen om te kiezen van een managementvennootschap:

-          fiscale optimalisatie: spreiden van de belasting tussen de natuurlijke persoon (personenbelasting) en de managementvennootschap (vennootschapsbelasting).

-          beperking van de aansprakelijkheid

-          vermogen- en/of successieplanning

-          andere motieven (sociale zekerheid, economisch, financieel, …)

De managementvennootschap kan eender welke vennootschapsvorm aannemen, doch wordt meestal de voorkeur gegeven aan de (E)BVBA omwille van diverse redenen: de beperkte aansprakelijkheid, het lager benodigd minimumkapitaal (in vergelijking met een NV), het feit dat 1 vennoot al voldoende is en dat de zaakvoerder statutair benoemd kan worden.

De managementvennootschap kan ook gebruikt worden in combinatie met patrimoniumvennootschap. Hierbij worden er dan onroerende goederen ingebracht in de vennootschap. In het kader van Successieplanning worden niet de onroerende goederen nagelaten, maar de aandelen van de vennootschap. Een groot voordeel van deze vorm is dat alle kosten met betrekking tot het gebouw aftrekbaar zijn. Dit kan echter ook nadelen met zich meebrengen, die door het gebruiken van alternatieven zoals vruchtgebruik of recht van opstal geminimaliseerd moeten worden.

De managementvennootschap kan ook als holding fungeren. Hierbij worden de aandelen van de exploitatievennootschap ingebracht (of verkocht) aan de holding. Ook hier moet men opnieuw de voordelen tegenover de nadelen afwegen. Zo zal de exploitatievennootschap mogelijks het verminderd tarief in de vennootschapsbelasting verliezen, maar kan de holding een managentvergoeding aanrekenen aan de exploitatievennootschap waardoor dat verlies beperkt kan worden.