Welkom bij VDV Accountants bvba

Startende zelfstandigen

Opstart eenmanszaak, oprichting vennootschap , financieel plan
BVBA , NV, Comm. V., VOF, CVA, VZW, …

Fiscale optimalisatie

Managementvennootschap, doktersvennootschap, patrimoniumvennootschap, consultants en vrije beroepen, vruchtgebruik,...

Gespecialiseerd in:

  • Startende zelfstandigen (gratis eerste lijnadvies aan starters of bij fiscale contructies)
  • Boekhouding (enkelvoudig en dubbel) van eenmanszaken en vennootschappen (BVBA, NV, Comm.v, VOF, CVA,…), VZW’s
  • Fiscaliteit (personenbelasting, vennootschapsbelasting, btw, … ) en accountancy
  • Fiscale optimalisatie managementvennootschappen, doktersvennootschappen, patrimoniumvennootschappen, consultants, …
  • Fiskaliteit ivm vruchtgebruik, recht van opstal, verkoop nieuwbouw met btw…
  • Boekhouding en fiscaal advies voor oa. : managers, it-consultants, geneesheer (dokters)/specialist, vrije beroepen,advocaten, tandartsen, dierenartsen (veeartsen), ingenieurs, kinesisten, architecten, manager, consultants,informaticus, consulenten, adviseurs, programmeurs, advocaat, notarissen, apothekers, architecten , …
  • Uitgeoefende specialiteiten : boekhouder/accountant, fiskalist (fiscalist), belastingconsulent (belastingsconsulent)

Tips & Tricks

De bijzondere liquidatiereserve : actie voor 30 november 2015

Om het huidige roerende voorheffing op uitkering van reserves via liquidatie of dividenden van 25% naar 10 of 15 % te reduceren heeft de regering reeds 3 maatregelen in het leven geroepen. Indien u van de tijdelijke overgangsmaatregel (3) wenst te profiteren, dient u dit voor 30/11/2015 te doen.

1) EENMALIGE MAATREGEL (reeds verlopen) : VASTKLIKDIVIDENDEN

De eerste maatregel bestond eruit dat u tot het boekjaar 31/12/2011, 31/03/2012, 30/06/2012 of 30/09/2012 via de zogenaamde “vastklikdividenden” uw opgebouwde reserves aan 10% roerende voorheffing kon omzetten in kapitaal, dat na 5 jaar aan 0% uitkeerbaar is. Dit moest via de notaris verlopen. Deze maatregel is niet meer van toepassing, maar wordt vermeld om de tijdelijke overgangsmaatregel te kaderen.

2) PERMANENTE MAATREGEL : LIQUIDATIERESERVE

Sinds het aanslagjaar 2015 is er enkel voor de KMO een nieuwe permanente maatregel van toepassing: vanaf de boekjaren 31/12/2014, 31/03/2015, 30/06/2015 of 30/09/2015 kan men jaarlijks de winst van het boekjaar na belastingen aan 10% afzonderlijke aanslag opzij zetten op een aparte rekening “liquidatiereserve”. U kan nadien liquideren aan 0% of na 5 jaar dividenden uitkeren aan 5% roerende voorheffing. De beslissing tot het aanleggen van de liquidatiereserve gebeurt op de algemene jaarvergadering die doorgaans 5 à 6 maand na afsluitdatum valt. De afzonderlijk aanslag van 10% wordt eenvoudigweg aangegeven in de aangifte vennootschapsbelasting. Dus dit is nog steeds mogelijk voor de boekjaren die afsloten op 30/06/2015 en 30/09/2015.

3) TIJDELIJKE MAATREGEL TUSSEN 1) en 2): BIJZONDERE LIQUIDATIERESERVE

Voor de twee jaren die vallen tussen de oude en de nieuwe regeling, nl 31/12/2012 & 31/12/2013, 31/03/2013 & 31/03/2014, 30/06/2013 & 30/06/2014 of 30/09/2013 & 30/09/2014, is er voor de KMO een nieuwe maatregel in het leven geroepen: “de bijzondere liquidatiereserve” Kort samen gevat betekent dit dat voor alle gevormde belaste reserves van die boekjaren een liquidatiereserve kan worden aangelegd aan 10% bijzondere aanslag. Voorwaarde is dat de reserves nog effectief aanwezig moeten zijn. Deze bijzondere aanslag dient via een apart betaalformulier voor 30 november 2015 betaald te worden.

Opmerking : De bijzondere aanslag op de liquidatiereserve voor het 2de overgangsjaar mag ook betaald te worden voor 30/11/2016, maar het is beter deze in één keer te betalen, wegens de startdatum van de 5jarige uitkeringstermijn.

Dus wie wil genieten van deze overgangsmaatregel dient uiterlijk voor 30/11/2015 de roerende voorheffingDownload PDF