Tips & Tricks

Checkin at work: werk in onroerende staat

Om zwartwerk en oneerlijke praktijken in de bouwsector aan te pakken, bent u als aannemer verplicht om registratie te doen van de werf én van alle aanwezigen.

Wat

Vroeger diende u voor de aanvang van de werken een verschillend aantal meldingen te doen, o.a. bij de RSZ, de algemene directie toezicht op welzijn van het werk, enz. De overheid heeft voor de registratie van alle aanwezigen gezorgd voor een online-applicatie (checkin@work), welke sinds 1 april 2014 in werking is getreden, waar u al deze meldingen kan doen. Aangezien de RSZ een inloopperiode heeft toegestaan wegens een aantal onduidelijkheden, zullen er pas vanaf 1 januari 2015 boetes kunnen opgelegd worden n.a.v. een inbreuk op dit systeem.

De werfmelding gebeurt sinds 1 januari 2014 verplicht via de nieuwe onlinedienst ‘aangifte van werken’. Deze registratie krijgt echter niet de tolerantie van Checkinatwork, m.a.w. er kunnen meteen sancties worden opgelegd.

Wanneer

De werfmelding (art. 30bis) zal moeten gebeuren onder volgende omstandigheden:

-          Indien u bij een bepaalde klant werkt met 1 onderaannemer waarbij de werken de totale waarde van 5.000 euro overschrijden

-          Indien u werkt met meerdere onderaannemers

-          Indien u geen beroep doet op onderaannemers, maar de werken uw klant meer dan 30.000 euro zullen kosten

De aanwezigheidsregistratie via Checkinatwork dient te gebeuren:

-          Vanaf het moment dat de werken een totale waarde hebben van 800.000 euro of meer

De verantwoordelijkheid voor de registratie ligt bij de hoofdaannemer. Deze registratie moet gebeuren van alle werknemers die bouwwerkzaamheden uitvoeren, ongeacht hun statuut.

Hoe

De registratie der aanwezigen kan via een aantal kanalen gebeuren, welke u kunt afwisselen. Dit betekent dat eens u heeft gekozen voor een bepaald kanaal, u later toch nog kunt kiezen voor een andere weg. U kan kiezen tussen:

-          De onlinedienst via desktop (via: computer; hiervoor dient u geregistreerd te zijn op het portaal)

-          Gateway (via: computer; een kaartlezer is vereist)

-          De web service (via: computer; eigen registratiesysteem nodig)

-          Mobiele online dienst (via: smart Phone; een beveiligde toegang is nodig)

De te volgen stappen kunt u terugvinden op de website van de sociale zekerheid.

De registratie van de werf moet verplicht elektronisch gebeuren via de toepassing ‘Aangifte van werken’.

Sancties

Inbreuken op deze meldingsplicht van de werkgever kunnen leiden tot strafrechtelijke boetes van 600 tot 6.000 euro of administratieve boetes van 300 tot 3.000 euro per werknemer per dag in overtreding.

Indien de werknemer het laat om zich te registreren na vraag van de werkgever, kan deze ook een administratieve boete krijgen van 60 tot 600 euro.

Advocaten worden BTW-plichtig vanaf 2014.

Vanaf 1 januari 2014 zijn de prestaties van advocaten aan de btw onderworpen.

Tot nu toe was er in de wetgeving een btw-vrijstelling voorzien.

Advocaten moeten dus vanaf 1 januari 2014 21% btw rekenen op hun prestaties, zowel aan ondernemingen als aan particulieren.

Meer details over de nieuwe regeling en de richtlijnen voor advocaten vindt u in de pdf in bijlage.


Download PDF

Personeelsgeschenk

Personeelsgeschenk

Als werkgever mag je per jaar en werknemer naar aanleiding van een sinterklaas, kerst-of nieuwjaarsfeest een geschenk van maximum 35 euro geven. Dit bedrag wordt nog eens verhoogd met 35 euro per kind ten laste.

Je kan als werkgever uw werknemers ofwel een cadeau geven ofwel kan het voordeel gegeven worden onder de vorm van betaalbonnen zoals geschenkencheques, filmcheques, surprisecheques, boekencheques, cultuurcheques en sportcheques.

Om deze vrijgestelde sociale voordelen af te trekken als beroepskost moeten volgende voorwaarden vervuld zijn:

1.       Het voordeel moet aan alle personeelsleden worden toegekend.

2.       Het moet gegeven worden ter gelegenheid van een feest zoals Kerstmis, Nieuwjaar, Sinterklaasfeest of een bepaalde ondernemingssector gebruikelijk patroonsfeest, en een verjaardag.

3.       Het totaal bedrag mag niet meer dan 35 euro bedragen per werknemer per jaar , verhoogd met 35 euro per kind ten laste.


Download PDF

wat mag je nemen van je vakantie naar België ?

Het is altijd leuk om een souvenir mee te nemen van je vakantie. Doch de wetgever heeft bepaalde berperkingen ingebouwd . In bijlage kan je een overzicht vinden van wat je zoal mag meenemen
Download PDF

Vastklikdividend : liquidatiebonus van 10% naar 25%

Dividenden worden sinds 01.01.2012 uitgekeerd aan 25% roerende voorheffing.
Ook het tarief inzake roerende voorheffing op liquidatieboni wordt verhoogd tot 25% vanaf
01.10.2014.

Een aantal overgangsmaatregelen maakt het mogelijk hierop te anticiperen. Er zijn drie maatregelen waarbij men van verlaagde roerende voorheffing kan genieten. Meer info en uitleg kan je in de bijlage terugvinden.


Download PDF
< vorige1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13volgende >